top of page

Jazyk sociálních sítí: Navigace v online světě v angličtině

 1. Social Media - Sociální sítě

 2. Online World - Online svět

 3. Navigating - Navigace

 4. Internet Slang - Internetová slangová slova

 5. Digital Communication - Digitální komunikace

 6. Emoji - Emotikon

 7. Memes - Memy

 8. Hashtag - Hashtag

 9. Viral Content - Virální obsah

 10. Influencer - Influencer (vlivná osobnost)

 11. Selfie - Selfie

 12. Like - Lajk (lajkovat)

 13. Share - Sdílet (sdílet příspěvek)

 14. Comment - Komentář

 15. Post - Příspěvek

 16. Follow - Sledovat uživatele

 17. Friend Request - Žádost o přátelství

 18. Tag - Označení (tagování)

 19. DM (Direct Message) - DM (Přímá zpráva)

 20. Troll - Troll

 21. Algorithm - Algoritmus

 22. Lol - Laughing out loud - Směji se nahlas

 23. FOBO (Fear of Being Offline) - FOBO (Strach z být offline)

 24. Social Media Addiction - Závislost na sociálních médiích

 25. Privacy Settings - Nastavení soukromí

 26. Cyberbullying - Kyberšikana

 27. Online Etiquette - Etiketa online

 28. Online Identity - Online identita

 29. Catfishing - Catfishing (využívání falešné identity na internetu)

 30. Filter Bubble - Filtrační bublina

 31. Social Media Platform - Platforma sociálních médií

 32. Timeline - Časová osa

 33. News Feed - Novinky

 34. Engagement - Angažovanost

 35. Influencer Marketing - Marketing influencerů

 36. Social Media Analytics - Analýza sociálních médií

 37. Social Media Management - Správa sociálních médií

 38. Social Media Strategy - Strategie sociálních médií

 39. Social Media Campaign - Kampaně na sociálních médiích

 40. Social Media Policy - Pravidla pro sociální média

 41. Online Community - Online komunita

 42. NPC (non playable character) - Nehratelná postava

 43. Emoticons - Smajlíky

 44. Reaction GIFs - GIFy s reakcemi

 45. Vlog - Vlog (video blog)

 46. Livestream - Živé vysílání

 47. Geotagging - Geoznačení

 48. Retweet - Retweetovat

 49. Shareable Content - Obsah, který lze sdílet

 50. Clickbait - Návnada na kliknutí


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Základní a business English pozdravy pro každou situaci

Dnes si představíme 40 anglických pozdravů, 20 základnícha 20 pokročilých. Základní se vám budou hodit pro každodenní použití a pokročilé se víc hodí do formálních business situací, každopádně věřím ž

Former a Latter: Jak je správně použít ve větách

"Former" se používá k označení prvně zmíněné věci nebo osoby ze dvou, které byly dříve uvedeny. "Latter" se používá k označení posledně zmíněné věci nebo osoby ze dvou, které byly dříve uvedeny. Obě s

Comments


bottom of page